یواش ,یواش قدرت ,یواش یواشبزرگ ترین چیزیکه مانع رسیدن من به اهدافم است خود منم 

کاش می شد خودم خودم را به دست خودم شکست می دادم و در کوه دماوند زنجیر می کردم و نمی گذاشتم که هیچ وقت پایین بیاید اما باید قبول کنم من هم اکنون خودم در مقابل خودم ضعیف هستم درست است زمانی این طور نبود اما او در مقابل من قوی شد و حالا من ضعیفم و او قوی اما همان طور که او یواش یواش قدرت گرفت من هم باید یواش یواش قدرت بگیرم و خودم را مهار کنم 

منبع اصلی مطلب : روزمرگی
برچسب ها : یواش ,یواش قدرت ,یواش یواش
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : بزرگترین جنگ زندگی ام